logo
row row
Könyv
"Az egri vár különleges föld alatti világa megkapó élmény mindenki számára. Mikor és hogyan létesültek járatok? Mit tudunk róluk? Mire használták őket? Milyen erőfeszítéseket tettek a kutatók megismerésük érdekében. a kutatók megismerésük érdekében?
Mindezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a szerző, aki évtizedeken át maga is részese volt az egri vár régészeti kutatásának, s a tárgyi emlékekkel közvetlen kapcsolatba került. Könyvében a nagyközönséghez szólva, közérthetően, ugyanakkor szakmai igényességgel, új megközelítésben mutatja be a várat.
Bepillantást nyújt a Szt. István alapította egri püspökség korai történetébe, változásaiba az évszázadok során, nyomon kíséri a békés püspökvár végvárrá fejlődésének országos események közé illeszkedő folyamát, felidézi az 1552-es török ostrom dicsőséges pillanatait.
Írása középpontjában azonban a püspöki székhely katonai objektummá válásának időszakában, a 16. század második felének erődépítése során készült föld alatti védelmi rendszer kialakulásának körülményeit, a régészeti adatokból e téren szerzett információkat helyezi.
Külön fejezetben foglalkozik a nem épített, hanem természetes úton keletkezett, tovább bővített, vájt föld alatti járatokkal, üregekkel, melyek feltárása még korántsem fejeződött be.

A kutak források, föld alatt mozgó vízerek építmények helyzetét, állagát befolyásoló szerepe indokoltá tette, hogy a szerző felhívja a figyelmet a várdomb természetes jellegére is.
Az elmondottakat ötvennél több ábra illusztrálja és számos fotó gazdagítja. A kötetet mindazoknak ajánlom, akik az egri vár építés- és kutatástörténetéről, a kazamatákról és egyéb földalatti járatokról behatóbb ismereteket szeretnének kapni.

Hoór Kálmán


Könyv
Kárpáti János előző, 2004-ben megjelent, Az egri vár „titkos” föld alatti világa című könyve a vár 16. századi történetét, első és második török ostromát, valamint mai helyszíneit, az elsősorban olasz hadiépítészek irányításával épült védőműveit, bástyáit, és föld alatti, rejtett folyosóit mutatta be.
Az egri püspökvár című új kötetében tovább folytatja a szakember számára kimeríthetetlen forrást nyújtó terület építészeti, tárgyi emlékeinek tárgyalását. A tudományos igényesség mellett, ismét az érdeklődő nagyközönséghez szeretné közelebb vinni az objektum vallatásából született régészeti eredményeket.
Dobó István várának 1552-es, az első török ostrom korára jellemző állapotát alaphelyzetnek tekinti, s egy jóval korábbi, ismeretlenebb világba invitálja olvasóit. Milyen is lehetett az egri vár a nevezetes ostrom előtt? Milyen lehetett az előző századokban? Miről beszélnek a kövek, a romos falak maradványai, a napvilágra került leletek? Hogyan képzelhetjük el formálódását az idő sodrában?
A szerző kísérletet tesz annak a jelentős folyamatnak a felvázolására, melynek során az István király alapította egri püspöki székhely vezetői, az óriási egyházmegyét irányító püspökök, a tatárjárás pusztításaiból okulva IV. Béla királytól várépítési engedélyt kérnek, s székhelyüket 1248-tól védő kőfalakkal veszik körbe, benne hatalmas templomokat, palotákat emelnek, s gondoskodnak a hitélet gyakorlásáról.
Az egri középkori püspökvár a 13-15. században az egyik legtekintélyesebb egyházmegye központja. A nagyobb, török kori bajvívásokat megelőző, nyugalmasabb korszak vizsgálatára vállalkozik a szerző az objektív, régészeti feltárások eredményeinek támogatásával. Számos magyarázó ábra, rekonstrukciós rajz és fénykép beiktatásával segíti a hajdani látvány felidézését.
A kutatás berkeibe történő beavatáson keresztül, az ásatások eredményeinek tényszerű summázásával, az összefüggések felmutatásával az olvasó előtt mindjobban feltárulnak a középkori püspökvár létrejöttének körülményei, évszázados változásai, s egy kevéssé ismert, újszerű kép bontakozik ki.
Írását mindazok figyelmébe ajánljuk, akik nem csak a kész tényekre kíváncsiak, de szívesen elmerülnek a részletek finomságaiban is.

Hoór Kálmán

A könyvek a kiadótól beszerezhetőek.
Motívum-Eger Építésziroda kft. 3300 Eger, Zúgó utca 6.
motivum01@gmail.com
row

motívum

copyright 2013
e-mail: motivum01@gmail.com
3300 Eger, Zúgó utca 6.